ΔΡΑΣΕΙΣ 2011-2014

προγράμματα 2011-12


 


 
Τη χρονιά που πέρασε (2011-12) το σχολείο μας υλοποίησε
διάφορες δράσεις
στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας, της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
και των Πολιτιστικών Προγραμμάτων.
Όλες οι τάξεις συμμετείχαν σε ένα ή περισσότερα προγράμματα,
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
 
Α. Αγωγή Υγείας
«Συναισθηματική και ψυχοσωματική ανάπτυξη
– αντιμετώπιση προβλημάτων»
(Χρήστου Ευαγγελία – Α΄, Παρτσινεβέλου Κυριακή Γ΄, Χάλκου Αγάθη – Δ΄1)
«Διαπροσωπικές σχέσεις: Ώρα για διάλειμμα!»
(Λυκουροπούλου Εμμανουέλα – Β΄1)
 
Β. Περιβαλλοντικά Θέματα
«Εμένα με νοιάζει – το νερό πηγή ζωής»
(Λυκουροπούλου Εμμανουέλα – Β΄1)
«Αιγαίο: θαλάσσια ζωή και απειλούμενα είδη»
(Πανταζοπούλου Αναστασία – Β΄2)
«Ανακύκλωση»   (Σιδερή Δήμητρα – Δ΄2)
«Απειλούμενα είδη και προστατευόμενες περιοχές»
(Κώτσου Μαρία-Νεκταρία – Ε΄, Ατσαλίνου Παρασκευή – ΣΤ΄)
 
Γ. Πολιτιστικά Θέματα
«Θεατρική αγωγή – κουκλοθέατρο»   (Ατσαλίνου Παρασκευή – ΣΤ΄)
 
 


Ένα νέο ιστολόγιο, με όλες τις δράσεις
του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νάξου!
Καλή μας αρχή!